Tilastot ja tutkimus

Tilastot 

Finland Convention Bureau ylläpitää tietokantaa kansainvälisistä järjestökokouksista ja -kongresseista Suomessa ja julkaisee tilastoja, seurantaraportteja ja ennusteita.

Tutkimus 

Vuonna 2010 toteutettiin viimeisin Delegaattitutkimus ja Kongressijärjestäjäkysely. Tutkimukset teetetään kolmen vuoden välein.

Delegaattitutkimuksen tavoitteena  on selvittää kansainvälisiin kongresseihin osallistuvien delegaattien kokemuksia kongresseista ja Suomesta kongressimaana sekä kongressimatkaan ja rahankäyttöön liittyviä asioita.

Järjestäjäkyselyn tavoitteena on selvittää järjestäjien kokemuksia käyttämistään kongressipalveluista, järjestelyiden onnistumisesta ja halukkuudesta uuteen kongressi-isännyyteen.

Kongressidelegaattien rahankäytön ja kongressijärjestäjäkyselyn tulosten avulla selvitetään myös kongressimatkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia Suomessa. Vuoden 2007 delegaattitutkimuksen tulo- ja työllisyysvaikutukset pohjautuvat Tilastokeskuksen kansantalouden tuotevirtoja kuvaaviin panos-tuotostaulukoihin.